English version

Kommunikationstræning

Skuespillerteknikken anvender jeg også som kommunikationsrådgiver, hvor jeg bruger teaterets redskaber til at give en oplevelsesbaseret læring. Jeg prøver altid at formidle en indsigt i det enkelte menneske og netop deres måde at kommunikere på. At give en meget personlig og konstruktiv feedback ,er noget jeg vægter meget højt.

Hvad er formålet?

  • Vi levendegør de problemstillinger der skal sættes fokus på.
  • Vi skaber en fælles "her og nu oplevelse" som I kan diskutere ud fra, og som helt konkret tydeliggør udfordringen, eller hvad der går galt i kommunikationen. Ud fra det fælles afsæt gives ny inspiration til andre handlemuligheder.

Se mere i denne folder...

Skuespil i virkeligheden

634.1 Kb, PDF-dokument

Kundeudtalelse fra Lægemiddelkonference

Region Sjælland, december 2012

Som uddannelseskonsulent indenfor sundhedsområdet, har jeg haft den fornøjelse at samarbejde med Christine la Cour og Lotte Munk. Christine og Lotte skulle spille patienter, overfor almindelige læger og sygeplejersker som skulle spille "sig selv" i 4 illuderede arbejdssituationer. Skuespillene skulle fremstilles så autentisk som muligt, for ca. 200 tværfaglige konferencedeltagere, og blev brugt som afsæt for videre drøftelser af problemstillinger ved sektorovergange. Skuespillene blev optaget på film på konferencedagen.

Når man som lægmand vælger at bruge skuespil til at formidle et budskab, kan det være svært at gennemskue hvilke tilgange og virkemidler der vil være bedst. I den forbindelse kan jeg varmt anbefale at samarbejde med Christine la Cour og Lotte Munk, som har været med i hele processen fra udvikling af drejebog, de praktiske forhold (scene, lyd, lys, rekvisitter etc.) til den endelige fremførelse. Det har været meget givende og inspirerende at arbejde sammen med dem begge og de formår at leve sig ind i flere typer af patientroller. De forholder sig lyttende, undrende og respektfuldt til det område de bevæger sig ind i, og forstår at bringe deres professionalisme i spil og holder fast i den, hvor det er nødvendigt. LMK var en arbejdsom og sjov proces og konferencedeltagerne var meget begejstrede for den måde vi greb konferencen an på. Specielt skuespillene!

- Ann Maria Kromann Halse, Uddannelseskonsulent, Koncern HR
Center for Uddannelse og Kompetence, CUK. Næstved.